ALGEMENE VOORWAARDEN

Leuk dat je onze website hebt gevonden! Op deze pagina vind je heel wat over onze algemene voorwaarden, we raden je dan ook aan om deze aandachtig te lezen. Bij vragen of opmerkingen kan je ons gerust contacteren.

Open Call

Materiaal (foto's, video's, documenten en andere) dat met ons wordt gedeeld via de Open Call blijft binnen de werking van Troebel. Wij verklaren dat wij, tenzij met toestemming van de maker, geen materiaal delen met derden.

Toegang

Deze website mag bezocht en gebruikt worden in overeenstemming met onze voorwaarden enerzijds en de wetten en regelgevingen die in België of in de jurisdictie van waaruit u toegang hebt van toepassing zijn anderzijds. Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Als je deze voorwaarden niet aanvaardt, ben je niet gemachtigd om deze website te gebruiken. Let op, onze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door ons gewijzigd worden. Kijk dus van tijd tot tijd na of er veranderingen zijn aangebracht. Zodra de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de website staan, zijn ze immers van kracht. 

Indien dit nodig zou zijn, behouden wij het recht om in discretie je toegang tot onze website te verbieden. In het bijzonder zullen we je gebruik van onze website beëindigen indien je een van onze voorwaarden schendt, dit zonder dat we verplicht zijn je hierover in te lichten. 

Intellectuele eigendom

Onze website en andere eigendommen zijn en blijven ten allen tijde eigendom van Troebel, inclusief (maar zonder beperking) tekst, merknamen, logo’s, illustraties, afbeeldingen, video’s, … Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het dus verboden om inhoud en/of materiaal na te bootsen, inclusief (maar zonder beperking) het kopiëren van tekst of afbeeldingen, reproduceren van inhoud of materialen, verkopen van producten, … 

Gegevensbescherming

De informatie die je aan ons verstrekt, zal in overeenstemming met ons privacybeleid worden verwerkt. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. 

Onze aansprakelijkheid

Troebel vzw probeert de informatie op haar website steeds volledig, correct en up-to-date te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele onjuiste of onbetrouwbare informatie enerzijds en voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden ten gevolge van een bezoek aan of het gebruik van onze website. We kunnen eveneens niet garanderen dat de veiligheid van je persoonlijke informatie, noch dat de website (of de website waarnaar we op onze website verwijzen voor het verstrekken van informatie) vrij is van virussen of vergelijkbare zaken die uw computer zouden kunnen beschadigen. 

Tijdens alle evenementen georganiseerd door Troebel, is de deelnemer aansprakelijk voor de schade die door de deelnemer toegebracht is aan goederen, eigendommen en gebouwen van Troebel, als van derden, en aan personen, ook indien er geen sprake is van opzet. Troebel is ook niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van goederen of eigendommen en schade aan personen tijdens haar activiteiten. 

Inschrijving voor een evenement

Indien je je inschrijft voor een evenement (zoals een workshop of panelgesprek) georganiseerd door Troebel, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Troebel tot stand gekomen. Indien er sprake is van een geval dat niet in de algemene voorwaarden wordt voorzien, ligt de beslissing bij de directie. 

Tickets

Wij proberen onze evenementen zo toegankelijk mogelijk te houden en doen ons uiterste best om inschrijvingen gratis te houden of om tickets aan een kleine prijs te verkopen. De prijs voor een evenement zal steeds op onze website weergegeven worden. Indien een betaling vereist is, moet het bedrag volledig worden betaald, in de valuta zoals vermeld op de website, op het moment van de boeking. Indien de prijs verhoogd wordt en je reeds een ticket gekocht hebt (aan een lagere prijs), dan is je ticket nog steeds geldig. Indien de prijs verlaagd wordt, heb je de mogelijkheid om het verschil tussen beide tickets terugbetaald te krijgen. De terugbetaling van het verschil gebeurt via het betaalmiddel waarin de koper het ticket initieel heeft gekocht. 

Vb. (1) Je hebt een ticket van €5 gekocht. Later blijkt dat de prijs van de tickets voor hetzelfde evenement verhoogd is naar €10. Je ticket van €5 is nog steeds geldig. 

Vb. (2) Je hebt een ticket van €10 gekocht. Later blijkt dat de prijs van de tickets voor hetzelfde evenement verlaagd is naar €5. Dan heb je de mogelijkheid om het verschil tussen beide tickets, namelijk €5, terugbetaald te krijgen. 

Indien er op onze website vermeld wordt dat de prijs van het ticket aan het evenement zelf betaald moet worden, is de inschrijving gereserveerd zodra de deelnemer een bevestigingsmail ontvangen heeft. Bij het begin van het evenement moet de deelnemer het ticket contant betalen om deel te kunnen nemen aan het evenement. Wij verzoeken je ook om ons tijdig te verwittigen in het geval je toch niet op het evenement aanwezig kan zijn, zo kunnen we jouw gereserveerde plaats terug vrijgeven. 

Reservering

De tickets zijn gereserveerd zodra u een bevestigingsmail van Troebel vzw ontvangt. 

Betaling 

De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van een correcte betaling, tenzij anders aangegeven. De tickets worden verstuurd naar het e-mailadres dat u bij het inschrijven hebt ingegeven. Indien je na 5 werkdagen geen e-ticket hebt ontvangen, controleer dan best even je spam of ongewenste e-mail. Indien je in dit geval ook nog steeds geen tickets hebt ontvangen, neem dan contact met ons op. Problemen met tickets (inclusief, maar zonder beperking, het verloren gaan van tickets) moeten tenminste 3 werkdagen voor het evenement via een e-mail aan info@troebel.be gemeld worden. Er wordt van de deelnemer verwacht dat die diens ticket, ofwel op papier, ofwel op een digitaal medium, meeneemt naar het evenement en deze laat zien om toegelaten te worden. 

De reservatie wordt geannuleerd indien het ticket niet wordt betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de koper. Ook indien het ticket voor derden bestemd is, wordt de persoon of het bedrijf die de boeking doet, verantwoordelijk gehouden tot de betaling van de boeking. 

Doorverkoop 

Het is verboden om de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, behoudt Troebel zich het recht om de toegang te ontzeggen. 

Annuleren

Inschrijvingen voor activiteiten kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijvingsgeld is niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.

Terugbetaling en omwisseling

De informatie op onze website, evenementen, schriftelijke of andere media zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Op elk moment kan Troebel wijzigen doorvoeren (inclusief, maar zonder beperking, data, locatie, spreker) zonder restitutie van gelden. 

Troebel kan, zonder bewijs van reden, een evenement aflassen of verplaatsen. Tickets die op voorhand betaald werden kunnen terugbetaald of omgewisseld worden indien het evenement wordt afgelast of verplaatst naar een andere datum. In geval van afgelasting of verplaatsing, gelieve dan de bevestigingsmail met de e-tickets terug te mailen naar info@troebel.be met vermelding van je rekeningnummer. Terugbetalingen voor tickets aangekocht bij Troebel kunnen maar gebeuren tot 3 maanden na de aankondiging van de afgelasting of verplaatsing van het evenement. Alle aankondigingen worden gepubliceerd op www.troebel.be

Troebel is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van het evenement vertraagt of verhindert. Hieronder verstaan we onder meer, maar niet uitsluitend, natuurrampen, stakingen, overstromingen, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Troebel dient bovendien geen bewijs van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van zo’n situatie van overmacht te leveren. 

Verzuim en tussentijds beëindigen

Het verzuim of tussentijds beëindigen van de evenementen georganiseerd door Troebel geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld. 

Problemen

Problemen met tickets (inclusief, maar zonder beperking, het verloren gaan van tickets) moeten tenminste 3 werkdagen voor het evenement via een e-mail aan info@troebel.be gemeld worden. 

Praktische verloop van het evenement

Het aanvangsuur en het geschatte einde van het evenement is steeds op onze website weergegeven. Houd er rekening mee dat het einde van het evenement louter een schatting is. Het evenement kan in praktijk van kortere of langere duur zijn. In geen enkel geval geeft een evenement dat in de praktijk korter of langer is dan de vermelde tijdsduur de deelnemer het recht op restitutie. 

Wij verzoeken onze deelnemers om steeds op tijd op het evenement te zijn. Door een kwartier voor het aanvangsuur aanwezig te zijn, geef je ons de mogelijkheid om het evenement in goede banen te leiden. Het kan bij sommige evenement noodzakelijk zijn om laatkomers de toegang te weigeren. 

Wij hebben eveneens het recht om een deelnemer die zich op een storende manier gedraagt; niet overeenkomstig onze algemene voorwaarden of de voorwaarden van de locatie handelt; schade, overlast, overtreding of letsel veroorzaakt, de toegang te weigeren en/of verzoeken te vertrekken. In extreme gevallen kan Troebel gebruik maken van hulpdiensten. 

Tijdens onze evenementen kunnen foto’s worden getrokken en video’s worden opgenomen voor niet-commerciële doeleinden. Dit beeldmateriaal dient voornamelijk, maar niet uitzonderlijk, voor onze website, sociale media en papieren uitgaven. Indien je op een van deze herkenbaar bent en voor welke reden dan ook dat niet wil, laat het ons dan schriftelijk weten. 

Wij verzoeken onze deelnemers om tijdens de evenementen niet zelf foto’s te maken of video’s op te nemen. 

Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je met ons contact opnemen door te mailen naar info@troebel.be.

Troebel vzw

Ondernemingsnummer: 0744.665.436

Rekeningnummer: BE84 6451 0520 8659