PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Hi, welkom op de pagina met ons privacy- en cookiebeleid. Op deze pagina leggen we uit wat we juist doen met de informatie die we over je verzamelen wanneer je onder meer, maar niet uitsluitend, deze website gebruikt, je gegevens geeft (zoals bij een schrijving of de aankoop van een ticket) of je je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Wij houden ons als vzw aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en, vanaf 25 mei 2018, het nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Bovendien gebruikt de website van Troebel cookies en houden we ons als vzw daarom aan de telecomwet van 1 juni 2012. Deze wet verplicht iedere website melding te doen van het gebruik van cookies. 

Onder ‘persoonlijke informatie’ of ‘persoonsgegevens’ wordt die informatie verstaan waarmee je geïdentificeerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer,...

Website

Troebel beheert zelf de inschrijvingen en de verkoop van tickets. De persoonsgegevens die we van je vragen in het kader van een evenement worden zorgvuldig behandeld. Wat doen we dan precies met je persoonsgegevens? 

Inschrijvingen en ticketverkoop

Bij onder meer, maar niet uitsluitend een inschrijving voor een evenement of het aankopen van een ticket, vragen we je om enkele persoonlijke gegevens te geven. We verklaren dat we je gegevens niet zullen delen met derden, tenzij dit nodig is in het kader van het evenement. We verklaren hierbij nooit je gegevens te delen voor commerciële doeleinden.

We zullen je gegevens gebruiken om bijvoorbeeld een herinnering naar uw e-mail te sturen (met een samenvatting en meer informatie over het evenement). Ook kunnen we je een enquête sturen om bijvoorbeeld het evenement of onze service te beoordelen. De gegevens uit deze enquête worden geanonimiseerd. 

Nieuwsbrief

Je kan bijvoorbeeld via onze website of via een e-mail naar ons adres info@troebel.be ervoor kiezen om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Troebel. Deze nieuwsbrief bevat toekomstige evenementen van Troebel en een heleboel tips en aanraders (gaande van filosofische podcasts, films en boeken, tot interessante evenementen). Deze nieuwsbrief wordt ongeveer een keer om de 2 maanden verstuurd. 

De persoonsgegevens die je ons gegeven hebt om je voor de nieuwsbrief in te schrijven, bewaren we tot dat je je afmeldt op de nieuwsbrief. Je kan je afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@troebel.be met je verzoek om je af te melden. 

Open Call

Materiaal (foto's, video's, documenten en andere) dat met ons wordt gedeeld via de Open Call blijft binnen de werking van Troebel. Wij verklaren dat wij, tenzij met toestemming van de maker, geen materiaal delen met derden.

Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor deze persoonsgegevens verstrekt zijn, te realiseren en om onze klantenservice te optimaliseren. De bewaartermijn kan per doeleind evenwel verschillen. 

Troebel verbindt zich ertoe jouw persoonsgegevens niet langer bij te houden dan maximaal 30 jaar na het laatste gebruik. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. Je gegevens worden daarna eventueel geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden zoals marktonderzoek.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over onze verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, dan kan je ons gerust contacteren via info@troebel.be.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming, de Gegevensbescherming (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Beveiliging van persoonsgegevens

We behandelen je gegevens conform de GDPR. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. En onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten

In overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heb je het recht op toegang tot je persoonsgegevens, tot de verbetering van die gegevens en de verwijdering van je gegevens. We behouden ons het recht om te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bij sommige wijzigingen of verwijderingen kunnen we uw verzoek niet inwilligen omdat het in strijd zou zijn met andere wettelijke verplichtingen. Indien dit het geval zou zijn, brengen we je hiervan op de hoogte. 

Als je graag wil weten welke gegevens we van je hebben of je wil dat we jouw gegevens wijzigen of verwijderen, stuur dan even een mailtje naar info@troebel.be. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij om bepaalde identificatie vragen. 

Wijzigingen

Let op, ons privacy- en cookiebeleid kan op elk moment door ons gewijzigd worden. Kijk dus van tijd tot tijd na of er veranderingen zijn aangebracht. Zodra het gewijzigde beleid op de website staan, zijn ze immers van kracht.

Troebel (https://www.klimaatfestivalantwerpen.be) maakt gebruik van eigen cookies die we in eigen naam beheren (eigenpartijcookies) en cookies die door derden worden beheerd of geplaatst (derdepartijcookies). Troebel informeert je in dit cookiebeleid over het gebruik en het doel van deze cookies.

Wat zijn cookies?

Troebel maakt als beheerder van deze website gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat jouw browser je herkent tijdens jouw bezoek aan onze website en op die manier jouw gebruikservaring verbeterd.

Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen je huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer je jouw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in staat je te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door jouw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur die wordt bepaald door de website.

Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient dit cookiebeleid in samenhang te worden gelezen met onze privacybeleid. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom maakt deze website gebruik van cookies?

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderscheiden naargelang de functionaliteit, herkomst, en/of de bewaartermijn. 

Troebel maakt hoofdzakelijk gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies om de website optimaal te laten functioneren en zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de website. Hierdoor wordt de gebruikerservaring van de bezoekers verbeterd. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van Troebel.

Bovendien maakt Troebel gebruik van niet-functionele cookies die worden geplaatst voor statistische of commerciële doeleinden. Troebel gebruikt cookies voor analytische doeleinden waardoor het bezoek aan de website kan worden gemeten. Deze cookies geven weer hoe de website wordt gebruikt. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze website, enz. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies. 

Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik worden gemaakt.

Hieronder vind je een lijst terug van alle cookies die op deze website worden gebruikt.

Welke cookies gebruikt deze website?

Welke cookies gebruikt deze website?

1) Functionele cookies:

NaamTypeVervaldatumDoel
cookie_pref_setEigenpartijcookies
1 jaarBepaal of de cookie-instellingen zijn opgeslagen
allow_cookie_necessaryEigenpartijcookies
1 jaarNoodzakelijke cookies toegestaan of niet
allow_cookie_analyticsEigenpartijcookies
1 jaarAnalytics cookies toegestaan of niet
allow_cookie_social
Eigenpartijcookies
1 jaarSociale cookies toegestaan of niet
allow_cookie_advertising
Eigenpartijcookies
1 jaarReclame-cookies toegestaan of niet
catapultcms_sessionEigenpartijcookies
2 uurCatapult CMS huidige sessie
cartalyst_sentryDerdepartijcookies
5 jaarOnthoud de inloggegevens van de gebruiker


2) Niet-functionele cookies:

NaamTypeVervaldatumDoel
_gidDerdepartijcookies
1 dagGoogle Analytics
_gaDerdepartijcookies
2 jaarGoogle Analytics

Uitzetten en verwijderen van cookies

Bij alle gangbare browsers kan je in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke  cookies je toestaat. Als je deze instellingen niet kunt vinden, kan je de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via jouw browser kan je de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden. 

Via de onderstaande links vind je alle noodzakelijke uitleg over hoe je dit moet doen.

FirefoxChromeSafariInternet Explorer
Firefox (mobiel)Chrome (mobiel)Safari (mobiel)Microsoft Edge


Indien je https://www.troebel.be  toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, kan je deze instelling te allen tijde wijzigen en worden de reeds geïnstalleerde cookies verwijderd. Dit doe je via deze link: Beheer cookies. Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik worden gemaakt.

Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot ons cookiebeleid,  kan je met ons contact opnemen via een e-mail naar info@troebel.be.