TROEBEL

Klimaatfestival Antwerpen is een festival van Troebel, een filosofisch platform dat helderheid schept in een troebele wereld.

image
Julia Alegre Mouslim en Maïté de Haan (© Miles Fischler,)
Julia en Maïté

Wij zijn Julia Alegre Mouslim en Maïté de Haan, twee jonge filosofen met een passie voor filosofie en de wereld. Samen hebben wij Troebel opgericht. Met dit filosofisch platform willen we helderheid scheppen in een troebele wereld. We gaan filosofisch aan de slag met hedendaagse en prangende thema’s zoals identiteit, seksualiteit en klimaat. Op een inclusieve en toegankelijke manier organiseren we daarom activiteiten zoals workshops, panelgesprekken en festivals.

Voor ons staat dialoog, verbinding en verbeelding centraal. Door dialogen te stimuleren, willen we een verbindende rol spelen en samen met anderen een toekomst verbeelden waarin we met elkaar samenleven, niet ondanks, maar dankzij onze verschillen.

Filosofie

Wat roept 'filosofie' bij jou op? Dikke boeken met vergeelde pagina’s? Grijze mannen met baarden? Zweverige ideeën en onbegrijpelijke woorden? Mensen die niet van achter hun bureau uit komen?

Wel, al deze ideeën zijn juist en ze zijn fout, o zo fout. Filosofen lezen inderdaad dikke boeken. Filosoferen betekent nadenken over abstracte ideeën en filosofie is soms wereldvreemd.

Maar filosofie is ook alledaags en actief, sociaal en politiek, praktisch en vatbaar. Filosoferen doen we allemaal. Wanneer we bijvoorbeeld verwonderd zijn over hoe de wereld in elkaar zit, waarom we onze vrienden en familie belangrijk vinden, wat het nu juist betekent om verliefd te zijn, een kunstwerk mooi te vinden of racisme onrechtvaardig, dan filosoferen we.

Troebels filosofie

Troebel wil een brug slaan tussen academische filosofie en alledaags filosoferen, tussen abstracte ideeën en geleefde werkelijkheid. Troebel wil een dialoog tussen mensen mogelijk maken over hedendaagse thema’s. Om zo wat troebel is, helder te maken. 

(Bezoek onze website www.troebel.be)