Rights of Nature — Dorine van Norren, Mihnea Tănăsescu, Klaas Kuitenbrouwer & Aoife Fleming

Welke rechten heeft de natuur?

Meer en meer klimaatgeschillen trekken onze aandacht. Kunnen ‘rechten van de natuur’ of een ‘ecologische rechtspraak een antwoord bieden? Wat is de relatie tussen deze visies en wat vermag kunst in dit alles?

Deel één

Het eerste deel, De rechten van de natuur: ontologie en filosofie. Dorine Van Norren zal als eerste spreker ingaan op diverse (inheemse) wereldbeelden en filosofieën die een inspiratie zijn voor de ‘rechten van de natuur’.  Mihnea Tanasescu zal vervolgens de geschiedenis en functies van concepten zoals ‘natuur’ en ‘rechten’ ontrafelen en dieper ingaan op de relatie tussen beide.

Deel twee

Het tweede deel is gericht op ‘toepassingen’ in de rechtspraak en organisatiestructuren. Klaas Kuitenbrouwer licht het nieuwe Zoöp-model dat onlangs van kracht werd in het Nieuwe Instituut te Rotterdam en haar inspiratie heeft vanuit de ‘rights of nature’ beweging toe. Dit model maakt de stemmen en belangen van niet-menselijk leven onderdeel van de besluitvorming van organisaties. Aoife Fleming behandelt ‘klimaatgeschillen’ in de context van mensenrechten en belicht tevens de momenteel lopende campagne om ‘klimaatverandering’ voor de hoogste rechtbank, het Internationaal Gerechtshof, te brengen. Daarna volgt een Q & A.

Taal: engels

Voor dit event is de voertaal Engels.
image
Dorine Van Norren
image
Mihnea Tănăsescu

Dorine van Norren

Dorine van Norren (zij/haar) heeft een master in International and Dutch Law en behaalde een doctoraat in Law and Development Studies. Dorine is gepromoveerd op duurzame ontwikkelingsdoelen in relatie tot niet-westerse filosofie: Afrikaanse Ubuntu, Bhutanese bruto Nationaal Geluk,  inheems Latijns Amerikaanse Buen Vivir en rechten voor de natuur. Als onderzoeker is ze verbonden aan de universiteit van Leiden.

Mihnea Tănăsescu

Mihnea Tănăsescu (hij/hem) is een politiek ecoloog met een achtergrond in menselijke ecologie, filosofie en politieke wetenschappen. Hij heeft veel gepubliceerd over de politieke vertegenwoordiging van andere dan menselijke wezens. Hij was research fellow van de Onderzoeksstichting Vlaanderen (FWO) en visiting fellow aan de Universiteit van Auckland, NZ (Rechten), en de New School for Social Research, VS (Politiek). Momenteel is hij verbonden aan the School of Human and Social Sciences van de Universiteit van Bergen. Zijn recentste publicaties zijn ‘Understanding the Rights of Nature’ en ‘Ecocene Politics’.

image
Klaas Kuitenbrouwer
image
Aoife Fleming

Klaas Kuitenbrouwer

Klaas Kuitenbrouwer is onderzoeker bij Het Nieuwe instituut in Rotterdam. Na zijn studie geschiedenis en het ontwikkelen van een kunstpraktijk, werkt hij sinds de late jaren negentig op de snijvlakken van cultuur, technologie en ecologie. Bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam ontwikkelt hij momenteel het zoöp-project, een legale vorm voor samenwerking tussen mensen en collectieve lichamen van niet-mensen. Sinds 2002 doceert hij media- en andere theorie aan de Rietveld Academie. Een consistent element in zijn werk is de intersectie van verschillende kennispraktijken: technologisch, artistiek, juridisch, wetenschappelijk en niet-menselijk. 

Aoife Fleming

Aoife Fleming (zij/haar) is een van de oprichters van World’s Youth for Climate Justice, de jongerenorganisatie die campagne voert voor een advies van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering en mensenrechten. Daarnaast is ze als docent verbonden aan het Instituut voor Metajuridica aan de Universiteit Leiden.  

Rights of Nature

Rights of Nature is een tweedaags cross-disciplinair programma van Sint Lucas Antwerpen Research Group waarbij nagegaan wordt wat de rol is van recht, filosofie en kunsten met betrekking tot ‘de rechten van de natuur’. Ze proberen diverse vormen van onderzoek samen te brengen en te vertalen naar een ruimer publiek. Het programma heeft aandacht voor argumentatie in filosofie en recht en de wijze waarop kunstenaars-onderzoekers hierin kunnen bemiddelen. Ontdek binnenkort het volledige programma op hun website.

image
Uit de serie ‘Lockdown Traveling’ (Payerbach-Kreuzberg, Oostenrijk), 2021 (© Kim Boske)

Talks
Rights of Nature
Dorine van Norren, Mihnea Tănăsescu, Klaas Kuitenbrouwer & Aoife Fleming

i.s.m. Sint Lucas Antwerpen Research Group

vr 14 okt

10.00 u - 13.00 u

Theaterzaal (Het Bos, Ankerrui 5-7, 2000 Antwerpen)

Share:
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp