MAPA: global and local perspectives on climate change — Nadia Asri, Mathieu Charles, Juan Pablo Sierra Suárez & Ridhima Pandey

Waarom worden bepaalde stemmen niet gehoord?

Levl en Untold Asian Stories werken beiden aan een inclusieve samenleving en zien dat de klimaatcrisis meer dan ooit gemarginaliseerde en geracialiseerde groepen raakt, in globaal én Belgisch perspectief. Om discriminatie en racisme aan te pakken, moeten we ons eerst bewust zijn van de systemen die deze in stand houden. Voor Klimaatfestival Antwerpen slaan Untold Asian Stories en Levl de handen in elkaar om een panelgesprek te organiseren die deze mechanismen blootlegt. Hierbij nodigen ze vier sprekers uit die als geen ander expertise hebben in, en opkomen voor, MAPA (Most Affected People and Areas), stemmen die in het westen maar al te weinig een platform krijgen.

Twee sprekers uit India en Colombia brengen een globaal perspectief, twee sprekers uit Nederland en België brengen een Europees/Belgisch perspectief. Op welke manier worden bepaalde groepen structureel uitgesloten en harder geraakt door de klimaatcrisis? Waar moet het beleid veranderen, zeker met oog op de COP27?

Voertaal: Engels

image
Nadia Asri
image
Mathieu Charles

Nadia Asri

Nadia Asri (zij/haar) is een ervaren anti-onderdrukkingstrainer. Ze is netwerkontwikkelaar bij het ‘European Network Against Racism’, waar ze ook verantwoordelijk is voor klimaatrechtvaardigheid. Ze heeft als auteur bijgedragen aan het baanbrekende rapport van ENAR: ‘The Climate Crisis is a (Neo)Colonial Capitalist Crisis’ (2022). Daarnaast is Nadia is trustee bij een liefdadigheidsinstelling voor kinderen en jongeren in het Verenigd Koninkrijk, waar ze verantwoordelijk is voor de bescherming van kinderen en jongeren.

Mathieu Charles

Mathieu Charles (hij/hem) is dramaturg en theatermaker. Daarnaast is hij actief als organisator, schrijver, workshopgever en procesbegeleider (met als focus inclusie, anti-kolonisatie en intersectionaliteit). Hij werkt rond beeldvorming -en discoursanalyse, dekolonisatie, Diaspora futurisme en culturele archieven.
image
Juan Pablo Sierra Suárez
image
Ridhima Pandey

Juan Pablo Sierra Suárez

Juan Pablo Sierra Suárez (hij/hem) student Regering en Publieke Zaken uit Bogotá, Colombia. Hij is co-directeur van de jongeren-NGO PactoXElClima. Hij is klimaatactivist in de wereldwijde beweging Fridays For Future en maakt deel uit van het Latijns-Amerikaanse en Caribische activistennetwerk Unite For Climate Action. Hij maakte deel uit van de Colombiaanse delegatie voor COP26 en is momenteel vertegenwoordiger van de lokale jeugdraad in zijn stad.

Ridhima Pandey

Ridhima Pandey (zij/haar) is een 14-jarige milieuactiviste die deel uitmaakte van de BBC's top 100 van meest mondige vrouwen 2020. Ridhima heeft in 2020 de ‘Sanctuary Asia's young naturalist’ prijs ontvangen en in 2021 de ‘Mother Teresa Memorial’ prijs voor sociale rechtvaardigheid. Ze heeft samen met vijftien andere tieners een klacht ingediend tegen vijf landen (Argentinië, Turkije, Duitsland, Frankrijk en Brazilië) bij de VN omdat ze niet genoeg doen om de klimaatverandering te stoppen. Zowel in India als internationaal spreekt ze op vele openbare evenementen om mensen bewust te maken van klimaatverandering.

LEVL

LEVL streeft naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie. We werken aan een evenredige en evenwaardige participatie en komen op voor gelijke kansen en gelijke uitkomsten van personen met een migratieachtergrond binnen alle levens- en beleidsdomeinen. Zelf voeden we als netwerkorganisatie de beleidsdialoog met inzichten voor duurzame oplossingen.

Untold Asian Stories

Untold Asian Stories wil mensen met Aziatische roots in Vlaanderen verbinden, waarbij erkenning, herkenning en het geven en nemen van een platform centraal staat. Ook wil UAS de verbinding leggen met niet-Aziatische mensen, om te sensibiliseren en converseren. 

Panel
MAPA: global and local perspectives on climate change
Nadia Asri, Mathieu Charles, Juan Pablo Sierra Suárez & Ridhima Pandey

i.s.m. LEVL en Untold Asian Stories

za 15 okt

17.00 u - 18.30 u

Theaterzaal

Share:
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp